Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Forma príležitostného zamestnávania fyzických osôb jednoduchšou formou v porovnaní s trvalým pracovným pomerom. Zákonník práce umožňuje 3 druhy dôhod:

  • dohodu o vykonaní práce,
  • dohodu o pracovnej činnosti 
  • dohodu o brigádnickej práce študenta.

 

Každá z nich má v Zákonníku práce stanovené svoje obmedzenia, týkajúce sa najmä rozsahu prác a pracovného času.

 

 

Novinky o financiách, tipy a súvislosti priamo na email?