Zdravotné odvody 2011: poistné aj z prenájmu, kapitálového majetku a podielov na zisku

12.12.2010 12:50

S účinnosťou od januára 2011 zavádza novela zákona o zdravotnom poistení tieto zmeny:

 

  • zdravotné odvody sa platia aj z príjmov z kapitálového majetku, ostatných príjmov a podielov na zisku obchodných spoločností a družstiev (aj pre zamestnancov)
  • zdravotné odvody sa naďalej neplatia z príjmov z dohôd a príjmov zdanených zrážkovou daňou
  • zjednocuje sa sadzba poistného a minimálny vymeriavací základ pre SZČO a tzv. samoplatiteľov na 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy
  • ak niektorý z platiteľov poistného dosiahol aj príjmy z podielov na zisku, musí platiť aj poistné z tohto príjmu. Vymeriavacím základom je suma prevyšujúca minimálny vymeriavací základ.
  • ak niektorý z platiteľov poistného dosiahol aj príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy, musí platiť aj poistné z týchto príjmov. Vymeriavacím základom je základ dane z týchto príjmov.
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) nemusí podať SZČO, ak mal len príjmy z podnikania neprevyšujúce úhrn minimálnych vymeriavacích základov a zároveň nedosiahol príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy či príjmy z podielov na zisku

 

Zdroj: Libertax Consulting